Khu vực hỗ trợ: Bửu Hòa, Hóa An, Tân Hạnh, Phường/Xã Tân Vạn - TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.